แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริษัท รปภ. ฉะเชิงเทรา

  บริษัท รปภ. ฉะเชิงเทรา รปภ ฉะเชิงเทรา จี เอส รักษาความปลอดภัย มาตรฐานในการฝึกอบรม เรามีมาตรฐานในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาทำงานและก่อนการปฎิบัติการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ใช้ความสามารถให้ตรงตามที่ได้รับการฝึกฝนมา ให้เหมาะสมในแต่ละประเภทธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมนั้น ทางบริษัทได้มีการฝึกอบรมทั้งก่อนการปฎิบัติงานฝึกอบรม ณ หน่วยงานที่ปฎิบัติจริงและหลังการปฎิบัติงาน ตลอดจนบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ โดยมีการฝึกอบรมทบทวนประจำปี ประจำทุกๆ เดือน ประจำสัปดาห์และประจำวัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ศักยภาพ ขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ว่าจ้าง สนใจติดต่อสอบถามบริการของเรา 02-114-8888, 088-132-8888

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย 24 ชม., รักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • รักษาความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา

  รักษาความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา เรามีบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพราะเรายึดคติ หัวใจในการรักษาความปลอดภัยคือ การมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความมุ่งมั่นในการปฎิบัติงาน ซึ่งบริษัทเราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พศ. 2558 มาฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในด้านการรักษาความปลอดภัย ถ้าต้องการจะหา รปภ. รักษาความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา บริษัท จีเอสรักษาความปลอดภัย   ติดต่อสอบถาม 02-114-8888, 088-132-8888

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย, รักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • รปภ. โรงงาน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา

  รปภ. โรงงาน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา การรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา  ศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์ (Distribution Center) ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจการค้า ปัญหาด้านความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินรวมถึงขวัญกำลังใจของพนักงานได้อีกด้วย เรายึดหลักว่า ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เราจึงฝึกและการอบรมพนักงานรปภ. ของเราให้มีความพร้อมเข้าประจำหน่วยงานตลอด 24 ชม. ตรวจตรายานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกอาคาร ตรวจตราพื้นที่ทั้งกลางวัน-กลางคืนอย่างเข้มงวด พร้อมด้วยระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว สำหรับแจ้งเรื่องในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน พร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้ นอกจากนี้แล้วเรายังปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ทำพนักงานภูมิใจและรักในอาชีพ มีจิตใจที่พร้อมบริการลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้า และมีมารยาทต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ   ติดต่อ บริษัทรักษาความความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา โทร : 02-114-8888, 088-132-8888

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย 24 ชม., รักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • รักษาความปลอดภัย ชลบุรี 24 ชั่วโมง แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

  รักษาความปลอดภัย ชลบุรี 24 ชั่วโมง แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ฉะเชิงเทรา พนักงานจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ประจำจุดตลอด 24 ช.ม. ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ สามารถรับผิดชอบดูแลโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์ (Distribution Center) โครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม-รีสอร์ท อาคารชุดคอนโด อพาร์ทเมนท์ ธนาคาร สถาบันการศึกษา ห้างร้าน และสถานที่ราชการ เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย ความซื่อสัตย์ ความพร้อมในการบริการลูกค้า อีกทั้งยังฝึกฝนทักษะการรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยทีมบริหารงานมืออาชีพเพื่อความอุ่นใจ และมั่นใจในความปลอดภัยอย่างไร้ขีดจำกัด "เพราะเราพร้อมดูแลคุณมากกว่าความปลอดภัย"   ติดต่อสอบถามบริการของเรา โทร : 02-114-8888, 088-132-8888

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย, รักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

  ดูรายละเอียด