แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัท รปภ. ฉะเชิงเทรา

คำค้นสินค้า :  บริษัท รปภ. ฉะเชิงเทรา
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัท รปภ. ฉะเชิงเทรา

รปภ ฉะเชิงเทรา จี เอส รักษาความปลอดภัย มาตรฐานในการฝึกอบรม เรามีมาตรฐานในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาทำงานและก่อนการปฎิบัติการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ใช้ความสามารถให้ตรงตามที่ได้รับการฝึกฝนมา ให้เหมาะสมในแต่ละประเภทธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ในการฝึกอบรมนั้น ทางบริษัทได้มีการฝึกอบรมทั้งก่อนการปฎิบัติงานฝึกอบรม ณ หน่วยงานที่ปฎิบัติจริงและหลังการปฎิบัติงาน ตลอดจนบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ โดยมีการฝึกอบรมทบทวนประจำปี ประจำทุกๆ เดือน ประจำสัปดาห์และประจำวัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ศักยภาพ ขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ว่าจ้าง

สนใจติดต่อสอบถามบริการของเรา
02-114-8888088-132-8888