แคตตาล็อกออนไลน์

ฝึกอบรถดับเพลิง ฉะเชิงเทรา

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รปภ. ฉะเชิงเทรา การจัดอบรมดับเพลิง

อัคคีภัยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียแก่อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินและชีวิตได้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่า รปภ. ของเราสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมด้านการดับเพลิงให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน โดยต้องมีความรู้เบื้องต้น ดังนี้

 • รู้ถึงปัจจัยที่ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย
 • รู้ประเภทของเพลิงไหม้
 • รู้ถึงวิธีการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • รู้ขั้นตอนในการดับเพลิง
 • สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างชำนาญ
 • เมื่อเกิดเหตุ สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถช่วยอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

 

นอกเหนือจากนี้เรายังมีการสอนพนักงานในอีกหลายหลักสูตร เช่น

 • อบรมการตรวจค้น ระงับเหตุ จับกุมเบื้องต้น
 • อบรมการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธประจำกาย
 • อบรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร การพูดโต้ตอบ การใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
 • อบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • อบรมงานจราจร สัญญาณจราจรต่างๆ การโบกขอทางให้รถ การห้ามรถตามกระบวนการ
 • อบรมด้านจริยธรรม การพร้อมบริการ และปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน
สนใจติดต่อสอบถามบริการของเรา โทร : 02-114-8888088-132-8888