แคตตาล็อกออนไลน์

รปภ. โรงงาน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รปภ. โรงงาน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา

การรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา  ศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์ (Distribution Center) ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจการค้า ปัญหาด้านความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินรวมถึงขวัญกำลังใจของพนักงานได้อีกด้วย
เรายึดหลักว่า ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เราจึงฝึกและการอบรมพนักงานรปภ. ของเราให้มีความพร้อมเข้าประจำหน่วยงานตลอด 24 ชม. ตรวจตรายานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกอาคาร ตรวจตราพื้นที่ทั้งกลางวัน-กลางคืนอย่างเข้มงวด พร้อมด้วยระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว สำหรับแจ้งเรื่องในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน พร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้
นอกจากนี้แล้วเรายังปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ทำพนักงานภูมิใจและรักในอาชีพ มีจิตใจที่พร้อมบริการลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้า และมีมารยาทต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ

 

ติดต่อ บริษัทรักษาความความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา
โทร : 02-114-8888088-132-8888